Wspieranie rozwoju klientów

Aktywnie wspieramy naszych klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i społecznych poprzez udzielanie profesjonalnych porad i wsparcia doradczego

Indywidualne podejście

Naszym celem jest świadczenie usług opartych na indywidualnym podejściu do każdego klienta, z uwzględnieniem ich unikalnych potrzeb, celów i sytuacji

Najwyższa jakość usług

Stawiamy sobie za cel zapewnienie najwyższej jakości usług księgowych, kadrowych i doradczych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta

O nas

Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości usług księgowych, kadrowych oraz doradczych, które wspierają różnorodne podmioty, w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz klientów indywidualnych. Dążymy do zapewnienia kompleksowego wsparcia naszym klientom, pomagając im osiągać cele biznesowe, finansowe i społeczne. Poprzez nasze doświadczenie, profesjonalizm i indywidualne podejście, wspieramy naszych klientów we wszystkich aspektach ich działalności, pomagając im rozwijać się i osiągać sukces.

Nasze cele to

 • Zapewnienie najwyższej jakości usług: Stawiamy sobie za cel zapewnienie najwyższej jakości usług księgowych, kadrowych i doradczych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
 • Stały rozwój i doskonalenie: Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych procesów, wiedzy i umiejętności, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku oraz zapewnić naszym klientom najnowsze i najbardziej skuteczne rozwiązania.
 • Indywidualne podejście: Naszym celem jest świadczenie usług opartych na indywidualnym podejściu do każdego klienta, z uwzględnieniem ich unikalnych potrzeb, celów i sytuacji.

Wspieranie rozwoju klientów: Chcemy aktywnie wspierać naszych klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i społecznych poprzez udzielanie profesjonalnych porad i wsparcia doradczego.

Zespół

Karolina
Piotr
Karolina

Karolina

Specjalista finansowy i współpracy z NGO z ponad 12-letnim doświadczeniem w księgowości i wsparciu organizacji pozarządowych.

Posiadam umiejętności w obszarach:

 1. Księgowość i Kadry:
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, obsługa akt osobowych pracowników.
  • Znajomość prawa rachunkowego i kodeksu pracy, umiejętność prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów oraz sporządzania deklaracji podatkowych.
 1. Wsparcie NGO:
  • Budowanie relacji z NGO, organizowanie szkoleń i wydarzeń, doradztwo w rozwoju i pozyskiwaniu dofinansowania.
  • Ekspertyza w dziedzinie współpracy JST-NGO, ekonomii społecznej, partycypacji społecznej i seniorów.
 1. Pozyskiwanie Dofinansowania:
  • Znajomość programów dofinansowania, wyszukiwanie i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, współpraca w rozliczaniu projektów.
 1. Partycypacja Społeczna:
  • Ekspertyza w partycypacji społecznej i seniorów, animowanie działań partycypacyjnych i prowadzenie szkoleń.

Dodatkowo, cechuje mnie otwartość na nowe wyzwania, umiejętność pracy w zespole, wysoka motywacja do osiągania celów i rezultatów

Piotr

Piotr

Doświadczony analityk danych i ekspert ds. zakupów z ponad 12-letnim doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym.

Umiejętności:

 1. Analiza danych:
  • Doświadczenie w analizie danych finansowych, sprzedażowych i logistycznych.
  • Tworzenie raportów i analiz z zakresu łańcucha dostaw.
  • Wykrywanie trendów i nietypowych zjawisk w danych.
  • Wykorzystanie danych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.
 2. Zakupy:
  • Budowanie relacji z dostawcami i utrzymywanie kontaktów.
  • Analiza dostępnych zasobów i zapotrzebowania.
  • Selekcja dostawców i negocjacje warunków dostawy.
  • Optymalizacja kosztów zakupów.
 3. Zarządzanie łańcuchem dostaw:
  • Planowanie i nadzór nad przepływem towarów i informacji.
  • Ocena efektywności procesów logistycznych, magazynowych i transportowych.
  • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań usprawniających łańcuch dostaw.
  • Negocjacje korzystnych umów z partnerami logistycznymi.
 4. Optymalizacja kosztów:
  • Identyfikacja obszarów generujących wysokie koszty w łańcuchu dostaw.
  • Opracowywanie i realizacja strategii obniżania kosztów.
  • Monitorowanie i kontrola kosztów na każdym etapie łańcucha dostaw.
  • Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych do optymalizacji kosztów.

Filary sukcesu

Profesjonalizm

Profesjonalizm

Działamy zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi, dbając o profesjonalizm we wszystkich naszych działaniach i relacjach z klientami

Zaangażowanie

Zaangażowanie

Jesteśmy zaangażowani w sukces naszych klientów i podejmujemy wszelkie działania, aby pomóc im w osiągnięciu ich celów

Dostosowanie

Dostosowanie

Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta, oferując rozwiązania dopasowane do ich sytuacji

Etyka

Etyka

Kierujemy się zasadami etyki zawodowej i działamy zgodnie z zasadami uczciwości, rzetelności i odpowiedzialności

Innowacyjność

Innowacyjność

Stale poszukujemy nowych i lepszych sposobów świadczenia usług, dążąc do innowacyjności i doskonalenia naszych procesów

Partnerstwo

Partnerstwo

Budujemy trwałe relacje oparte na partnerstwie i zaufaniu z naszymi klientami, dostawcami i współpracownikami

Rozwój i doskonalenie

Rozwój i doskonalenie

Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych procesów, wiedzy i umiejętności, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku oraz zapewnić naszym klientom najnowsze i najbardziej skuteczne rozwiązania

Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność

Jesteśmy świadomi naszej roli w społeczności i podejmujemy działania, aby przyczynić się do jej rozwoju i dobrobytu, dbając jednocześnie o ochronę środowiska naturalnego

Zaufali nam